Tillgänglighet
Logotyp för Nämnden mot diskriminering

Tillgänglighetsredogörelse för namndenmotdiskriminering.seNämnden mot diskriminering står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur namndenmotdiskriminering.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?


Vi är medvetna om att delar av webbplatsen kan sakna tillgängliga delar. Externa kontroller görs med jämna mellanrum och kvarstår brister som ej upptäckts, vänligen kontakta oss med de problem ni upplever som våra kontroller har så tillgodo ser vi dessa.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?


Om du behöver innehåll från namndenmotdiskriminering.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Vi har förlitat oss på att den programkontroll som gjorts är förenlig med generella punkter för tillgänglighet.


Tillsyn


Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du 

kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet


Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 


Hur vi testat webbplatsen?


Vi har gjort en extern testning av www.namndenmotdiskriminering.se

med tillgänglighetskontrollprogrammet Helpbird accessability checker


Webbplatsen publicerades den 2018-12-01

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-10-01

Senaste bedömningen gjordes den 2020-09-01

 

Nämnden mot diskriminering

Box 2066  103 12 Stockholm

Tel: 08-56166659

E-post: kansliet@namndenmotdiskriminering.se

© 2018 Nämnden mot diskriminering

Logotype för Nämnden mot diskriminering