Förordnande av ledamöter och ersättare
Logotyp för Nämnden mot diskriminering

 

 

 

Ledamöter och ersättare i Nämnden mot diskriminering

 

 

Regeringen har förordnat följande personer att vara ledamöter och ersättare i

 

Nämnden mot diskriminering.

 

 

 

Ledamöter

 

Generaldirektören

Hans Ytterberg, ordförande

 

 

Rådmannen

Kavita Bäck Mirchandani, vice ordförande

 

 

Chefsjuristen

Kurt Eriksson

 

 

Jur kand

Ann-Charlotte Wallin

 

 

Arbetsrättsjuristen

Carl Durling

 

 

Arbetsrättsjuristen

Johanna Read Hilmarsdottir

 

 

Juristen

Sofie Rehnström

 

 

Juristen

Lise Donovan

 

 

Chefsjuristen

Lena Maier Söderberg

 

 

Jur kand

Marie Lav

 

 

Vice ordföranden

Manlio Palocci

 

 

Vice ordföranden

Jimmie Trevett

 

 

Förbundsordföranden

Deidre Palacios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare

 

 

 

 

 

Ordföranden

Sören Öman

 

 

Konsulten

Sussi Kvart

 

 

Justitiesekreteraren

Maria Uddenfeldt

 

 

Juristen

Caroline Wieslander Blücher

 

 

Förbundsjuristen

Ann-Sofi Agnevik

 

 

Ombudsmannen

Kent Ackholt

 

 

Utredaren

Åsa Forsell

 

 

Förbundsjuristen

Michael Smeds

 


Jur kand 

Maria Liljedahl


 

Jurist

Emmi Kjälled

 

 

Styrelseledamoten

Marina Karlsson

 

 

Ledamoten

Louise Haj Brade

 

 


 

Nämnden mot diskriminering

Box 2066  103 12 Stockholm

Tel: 08-56166659

E-post: kansliet@namndenmotdiskriminering.se

© 2018 Nämnden mot diskriminering

Logotype för Nämnden mot diskriminering