Ledamöter och ersättare i Nämnden mot diskriminering

 

    Regeringen har förordnat följande personer att vara ledamöter och ersättare i 

    Nämnden mot diskriminering.

 

    Ledamöter 

    Generaldirektören 

    Hans Ytterberg, ordförande

 

    Rådmannen

    Kavita Bäck Mirchandani, vice ordförande

 

    Chefsjuristen

    Kurt Eriksson

 

    Kammarrättsrådet

    Charlotte Dahlman

 

    Arbetsrättsjuristen

    Carl Durling

 

    Seniorkonsulten

    Lotta Kärger

 

    Juristen

    Sofie Rehnström

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare

 

 

Ordföranden

Sören Öman

 

Konsulten

Sussi Kvart

 

Rådmannen

Daniel Wanhatalo

 

Utredaren

Caroline Wieslander Blücher

 

Förbundsjuristen

Ann-Sofi Agnevik

 

Ombudsmannen

Kent Ackholt