Förordnande av ledamöter och ersättare
Ledamöter och ersättare i Nämnden mot diskrimineringRegeringen har förordnat följande personer att vara ledamöter och ersättare i


Nämnden mot diskriminering.
Ledamöter


Generaldirektören

Hans Ytterberg, ordförandeRådmannen

Kavita Bäck Mirchandani, vice ordförandeChefsjuristen

Kurt ErikssonKammarrättsrådet

Charlotte DahlmanArbetsrättsjuristen

Carl DurlingSeniorkonsulten

Lotta KärgerJuristen

Sofie RehnströmChefsjuristen

Lise DonovanChefsjuristen

Lena Maier SöderbergJur kand

Marie LavEkonomichefen

Snezana AnticSakkunnige

Torbjörn LundgrenStyrelseledamoten

Deidre Palacios

Ersättare

 

Ordföranden

Sören Öman

 

 

Konsulten

Sussi Kvart

 

 

Rådmannen

Daniel Wanhatalo

 

 

Utredaren

Caroline Wieslander Blücher

 

 

Förbundsjuristen

Ann-Sofi Agnevik

 

 

Ombudsmannen

Kent Ackholt

 

 

Utredaren

Ulrika Hagström

 

 

Kassaföreståndaren

Katarina Bengtson Ekström

 

 

Chefsjuristen

Sven Rosqvist

 

 

Ordföranden

Azarias Jordanidis

 

 

Ordföranden

Ingrid Burman

 

 

Styrelseledamoten

Emelie Mire Åsell

 

Nämnden mot diskriminering

Box 2066  103 12 Stockholm

Tel: 08-56166659

E-post: kansliet@namndenmotdiskriminering.se

© 2018 Nämnden mot diskriminering