Förordnande av ledamöter och ersättare

 

 

 

Ledamöter och ersättare i Nämnden mot diskriminering

 

 

Regeringen har förordnat följande personer att vara ledamöter och ersättare i

 

Nämnden mot diskriminering.

 

 

 

Ledamöter

 

Generaldirektören

Hans Ytterberg, ordförande

 

 

Rådmannen

Kavita Bäck Mirchandani, vice ordförande

 

 

Chefsjuristen

Kurt Eriksson

 

 

Kammarrättsrådet

Charlotte Dahlman

 

 

Arbetsrättsjuristen

Carl Durling

 

 

Seniorkonsulten

Lotta Kärger

 

 

Juristen

Sofie Rehnström

 

 

Chefsjuristen

Lise Donovan

 

 

Chefsjuristen

Lena Maier Söderberg

 

 

Jur kand

Marie Lav

 

 

Ekonomichefen

Snezana Antic

 

 

Chefsrådman

Fredrik Löndahl

 

 

Styrelseledamoten

Deidre Palacios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättare

 

 

 

 

 

Ordföranden

Sören Öman

 

 

Konsulten

Sussi Kvart

 

 

Rådmannen

Daniel Wanhatalo

 

 

Utredaren

Caroline Wieslander Blücher

 

 

Förbundsjuristen

Ann-Sofi Agnevik

 

 

Ombudsmannen

Kent Ackholt

 

 

Utredaren

Ulrika Hagström

 

 

Kassaföreståndaren

Katarina Bengtson Ekström

 

 

Chefsjuristen

Sven Rosqvist

 

 

Ordföranden

Azarias Jordanidis

 

 

Utredare

Mia Ahlgren

 

 

Styrelseledamoten

Emelie Mire Åsell

 

Nämnden mot diskriminering

Box 2066  103 12 Stockholm

Tel: 08-56166659

E-post: kansliet@namndenmotdiskriminering.se

© 2018 Nämnden mot diskriminering